Co je Endokanabinoidní systém a jak funguje

 

V roce 1964 se Dr. Raphael Mechoulam a jeho kolegové na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě

 zajímali o studium rostlin, u kterých byli potvrzeny léčivé účinky. Izolovali konopné THC a zjistili

 že je odpovědné za intoxikační účinky u rostliny. Trvalo dalších 24 let než jsme pochopili, jak a

 a kde THC v lidském těle a mozku působí. V roce 1988 objevila doktorka Allyn Howlettová a její

 kolegové ze St. Louis University první kanabinoidní receptor. Pomocí pokročilých vědeckých

 technik s radioaktivním barvivem připojeným k syntetickému THC dokázali vědci sledovat dráhu

 THC a tek zjistit, kde přesně působí. Objev kanabinoidních receptorů a endokanabinoidů způsobil

 obrovské vzrušení ve vědecké komunitě a explozi kanabinoidního výzkumu. Vědci pojmenovali

 tento systém receptorů a endokanabinoidů, které s nimi integrují, endokanabinoidní systém.

 

Jak funguje Endokanabinoidní systém?

 Endokanabinoidní systém je tvořen endokanabinoidy, endokanabinoidními receptory a enzymy,

 jež endokanabinoidy vytvářejí a štěpí. Tento diagram ukazuje dva neurony, které se setkávají

 v oblasti zvané synapse. Presynaptický neuron odesílá chemické posly zvané neurotransmitery a

Postsynaptický neuron přijímá od neurotransmiterů zprávy. Celý mechanismus funguje takto.

 

 • Vysílá-li presynaptická buňka příliš mnoho neurotransmiterů dochází k nerovnováze způsobující

 rozruch v postsynaptické buňce.

 • To má za následek zvýšení toku vápníku do postsynaptické buňky, díky čemuž buňka vytváří

 endokanabinoidní klíč.

 • Postsynaptická buňka poté odešle endokanabinoidní klíč zpět, aby se připojil ke kanabinoidnímu

 receptoru zámku na presynaptické buňce.

 • Tato vazba klíč v zámku spouští chemickou reakci v presynaptické buňce, která má za následek

 tlumení toku neurotransmiterů a napravuje tak rovnováhu.

 • Fytokanabinoid jako například THC může nahradit endokanabinoid - oba jsou klíčem pro kanabinoidní

Receptory a mohou vést ke stabilizaci nevyvážené zprávy vyslané neurotrasmitery.

 

Umístění receptorů

 Vědci dokázali zmapovat polohu dvou kanabinoidních receptorů a tím byly vysvětleny rozličné konopné

 účinky. Na některých mistech v těle se nacházejí receptory typu 1(CB1) některé mají receptory typu 2(CB2)

 a jiné vykazují oba receptory. Poranění a záněty mohou přimět určité buňky k zapojení receptorů CB2.

 

CB1 se vyskytují v:

 •  mozku
 •  plicích
 •  oběhové soustavě
 •  svalech
 •  trávicí soustavě
 •  reprodukčních orgánech

CB2 se vyskytují v:

 •  slezině
 •  kostech
 •  kůži

CB1 + CB2 se vyskytují v:

 • Imunitním systému
 •  játrech
 •  kosterní dření
 •  slinivce břišní

 

Na co dalšího se endokanabinoidy zaměřují

 Důležitým poznatkem je že endokanabinoidy operují také mimo endokanabinoidní systém a zaměřují se na

 různá místa v mozku a těle.

Mezi jejich cíle patří:

 •  receptor GPR55 , který reguluje bolest
 •  skupina proteinových kanálů, které se podílejí na reakcích těla při zánětu a bolestech
 •  PPAR receptory které poskytují ochranu nervové i srdeční soustavě

 

 

Zdroj: Konopí je lék - Dr. Bonni Goldsteinová