Rakovina a konopí

Americké sdružení pro boj s rakovinou definuje rakovinu jako " termín pro skupinu více než 100 onemocnění při kterých se růst buněk začíná vymykat kontrole " . Přestože vědci dosáhli v léčbě rakoviny významného pokroku, jedná se i nadále o druhou nejčastější příčinu úmrtí v USA. CBD konopí je zkoumáno pro své užití v boji s rakovinnými symptomy i vedlejšími účinky její léčby. Používá se však také k zničení rakovinných buněk. Bylo zjištěno že fitokanabinoidy vykazují protirakovinné vlastnosti.

 

Nevolnosti a zvracení vyvolané chemoterapií

 

První vědecky podložené informace o tom že konopí zabraňuje zvracení se objevily již v roce 1975. Dvaceti pacientům s rakovinou kteří nereagovali na konvenční antiemetika, bylo podáváno buď THC, nebo placebo, a to dvě hodiny před chemoterapií. THC pacienti uváděli že zvraceli méně, a to bez významnějších vedlejších účinků. V 80 letech proběhlo několik studií, které prokázaly, že kanabinoidy jsou účinné při léčbě CINV, a to do stejné míry, nebo dokonce i více než antiemetika, která byla v té době k dispozici. FDA díky tomu na podobné stavy schválila dva syntetické léky obsahující THC, dronabinol a nabilon.

 

Úbytek váhy

 

Mnoho pacientů hlásí nedostatek či ztrátu chuti k jídlu a taky výrazné snížení hmotnosti spojené s touto nemocí i její léčbou. Slabost a chátrání těla v medicíně nazývané kachexie, jsou poměrně běžné a je velice obtížné je zmírnit. V posledních několika desetiletích vědci prokázali, že konopí a kanabinoidní receptory hrají důležitou roli v chuti k jídlu. Z klinických zkušeností víme že mnoho pacientů s rakovinou bojujících s těmito problémy uvádí, že inhalování, vapování a kouření konopí dokáže výrazně zvyšovat chuť k jídlu, stabilizovat hmotnost ( či zpomalit rychlost hubnutí) , a co je podstatné, namísto strachu a nervozity vrátit radost z jídla.

 

Bolesti spojené s rakovinou

 

Je známo, že silná bolest se vyskytuje u 30% až 50% všech lidí s rakovinou a vede ke zhoršení kvality života. Rakovinná bolest může být způsobena fyzickým poškozením díky nádoru, neuropatická bolest způsobená nervy, které jsou buď s rakovinou spojeny, nebo nervy, jež byly poškozeny důsledkem chemoterapie. Počet experimentů souvisejících s užitím konopí na rakovinnou bolest u člověka je omezený. Výsledky jsou však slibné a ukazují, léčba konopím je účinná, aniž by způsobovala výraznější vedlejší účinky.

Používáme ověření věku Adulto